Обслужване на потребностите на децата от Куинси след училище в продължение на повече от 30 години. Нашите девет основни училища са лицензирани от Масачузетския отдел за ранно образование и грижи. Нашите програми са фокусирани върху нарастването и непрекъснатото подобряване на качеството на програмата, за да отговорят най-добре на нуждите на семействата и децата на Куинси. Можете да намерите нашите местоположения на адрес:

9

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ НА УЧЕБНОТО УЧИЛИЩЕ

470

ДЕЦАТА, КОИТО СЛУЖИТЕ ВСЯКА СЕДМИЦА

55

КВАЛИФИЦИРАНИ &
ГРИЖА ЗА СЛУЖИТЕЛИ

30 +

ГОДИНИ НА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОБЩНОСТТА

ЦЕЛИТЕ НА QCARE СА:

Осигурете безопасна, здравословна среда.

Стимулирайте потенциала на детето да расте физически, емоционално, културно, интелектуално и социално.

Увеличете самосъзнанието, увереността и самооценката на детето.

Подобрете комуникацията между членовете на семейството.

Изградете междуличностни отношения с връстници и възрастни.