Opsluživanje potreba Quincy djece nakon škole više od 30 godina. Naših devet lokacija osnovnih škola ima dozvolu Odjela za rano obrazovanje i njegu Massachusettsa. Naši programi usredotočeni su na rast i stalno poboljšanje kvalitete programa kako bi se na najbolji način zadovoljile potrebe porodica i djece Quincy. Naše lokacije možete pronaći na:

9

LOKACIJE OSNOVNE ŠKOLE

470

DJECA SU SLUŽILA SVAKI TJEDAN

55

KVALIFICIRANO &
BRIGA ZAPOSLENIH

30 +

GODINE SLUŽBE ZAJEDNICI

CILJEVI QCARE-a SU:

Osigurajte sigurno, zdravo okruženje.

Potaknite djetetov potencijal za fizički, emocionalni, kulturni, intelektualni i socijalni rast.

Povećajte djetetovu samosvijest, samopouzdanje i samopoštovanje.

Poboljšati komunikaciju među članovima porodice.

Izgradite međuljudske odnose sa vršnjacima i odraslima.