Sloužíme mimoškolním potřebám Quincyových dětí již 30 let. Našich devět základních škol má licenci Massachusetts Department of Early Education and Care. Naše programy jsou zaměřeny na růst a neustálé zlepšování kvality programů tak, aby co nejlépe vyhovovaly potřebám rodin a dětí Quincy. Naše místa najdete na:

9

UMÍSTĚNÍ ZÁKLADNÍCH ŠKOL

470

DĚTI KAŽDÝ TÝDEN SLUŽÍ

55

KVALIFIKOVANÉ &
PÉČE O ZAMĚSTNANCE

30 +

LETY SLUŽEB SPOLEČENSTVÍ

CÍLE QCARE JSOU:

Zajistěte bezpečné a zdravé prostředí.

Stimulujte potenciál dítěte fyzicky, emocionálně, kulturně, intelektuálně a sociálně růst.

Zvyšte sebevědomí a sebevědomí dítěte.

Zlepšit komunikaci mezi členy rodiny.

Budujte mezilidské vztahy s vrstevníky a dospělými.