Dobrovolník nebo stážista v QCARE

  • QCARE příležitostně využívá dobrovolníky pro pomoc na stránkách programu a také stážisty pro podporu s administrativními povinnostmi. Všichni jednotlivci, kteří chtějí dobrovolně pracovat v QCARE, musí vyplnit a Přihláška dobrovolníka. Jednotlivci, kteří mají zájem o stáž, musí zaslat životopis a podrobný e-mail s uvedením požadované stáže / přidělení na vysokou školu. Po kontrole žádosti / e-mailu provede správce QCARE pohovor a kandidát musí absolvovat úspěšnou úplnou kontrolu BRC (včetně požadavku na otisky prstů SORI / SORI a FBI). Dobrovolníkům musí být minimálně 15 let a minimálně druhák na střední škole. Jakmile je kandidát přijat jako programový dobrovolník nebo stážista, absolvuje QCARE Volunteer Orientation se správcem programu, který upozorní na povinnosti dobrovolníka v programu a další všeobecné školení. Dobrovolníci pracující v lokalitách jsou pod dohledem pod přímým vizuálním dohledem kvalifikovaného pedagoga QCARE.
  • Pokud byste chtěli získat dobrovolnickou žádost nebo prodiskutovat požadovanou příležitost na stáž, pošlete e-mail [chráněno e-mailem]