Yn gwasanaethu anghenion ar ôl ysgol plant Quincy am dros 30 mlynedd. Mae ein naw lleoliad ysgol elfennol wedi'u trwyddedu gan Adran Addysg Gynnar a Gofal Massachusetts. Mae ein rhaglenni'n canolbwyntio ar dyfu a gwella ansawdd rhaglenni yn gyson er mwyn diwallu anghenion teuluoedd a phlant Quincy orau. Gallwch ddod o hyd i'n lleoliadau yn:

9

LLEOLIADAU YSGOL ELEMENTARY

470

GWASANAETH PLANT POB WYTHNOS

55

CYMWYS A &
CYFLOGWYR GOFAL

30 +

BLWYDDYNAU GWASANAETH I'R GYMUNED

MAE NODAU QCARE I:

Darparu amgylchedd diogel, iach.

Ysgogi potensial y plentyn i dyfu yn gorfforol, yn emosiynol, yn ddiwylliannol, yn ddeallusol ac yn gymdeithasol.

Cynyddu hunanymwybyddiaeth, hyder a hunan-werth plentyn.

Gwella cyfathrebu ymhlith aelodau'r teulu.

Adeiladu perthnasoedd rhyngbersonol gyda chyfoedion ac oedolion.