έντυπα

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις πρακτικές QCARE COVID
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)

ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)

Λίστα ελέγχου απαιτήσεων φαρμάκων
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)

Ατομικό σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)

Φόρμα συναίνεσης φαρμάκων
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)

Σχέδιο δράσης για τροφικές αλλεργίες
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)

Γονικό Hanbook στα κινέζικα και αγγλικά
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
(Αρχείο .pdf)

(* κάντε κλικ στο εικονίδιο ή στο κείμενο για λήψη)