تأمین نیازهای کودکان بعد از مدرسه برای کودکان بیش از 30 سال نه مکان مدرسه ابتدایی ما از وزارت آموزش و مراقبت های اولیه ماساچوست مجوز گرفته است. برنامه های ما متمرکز بر رشد و بهبود مداوم کیفیت برنامه برای تأمین بهتر نیازهای خانواده ها و کودکان کوینسی است. می توانید مکان های ما را در اینجا پیدا کنید:

9

مکان های دبیرستان

470

کودکان هر هفته خدمت می کنند

55

واجد شرایط و
مراقبت از کارمندان

30 +

سالهای خدمات به جامعه

اهداف QCARE عبارتند از:

یک محیط سالم و ایمن فراهم کنید.

توانایی کودک را برای رشد جسمی ، عاطفی ، فرهنگی ، فکری و اجتماعی تحریک کنید.

خودآگاهی ، اعتماد به نفس و ارزشمندی کودک را افزایش دهید.

ارتباط بین اعضای خانواده را بهبود ببخشید.

روابط بین فردی با همسالان و بزرگسالان ایجاد کنید.