Sèvi aprè lekòl bezwen timoun Quincy yo pou plis pase 30 ane. Depatman Edikasyon Bonè ak Swen nan Massachusetts gen lisans pou nèf kote lekòl primè nou yo. Pwogram nou yo konsantre sou ap grandi ak toujou ap amelyore kalite pwogram nan pi byen satisfè bezwen yo nan fanmi Quincy ak timoun yo. Ou ka jwenn kote nou yo nan:

9

KOTE LEK ELEMENTARYL ELEMENTARY

470

TIMOUN SÈVI CHAK SEMÈN

55

KALIFYE &
SWEN ANPLWAYE

30 +

ANE SÈVIS POU KOMINOTE A

OBJEKTIF QCARE A SE POU:

Bay yon anviwònman ki an sekirite, ki an sante.

Ankouraje potansyèl timoun nan pou l grandi fizikman, emosyonèlman, kiltirèlman, entelektyèlman e sosyalman.

Ogmante konsyans pwòp tèt ou, konfyans, ak valè pwòp tèt ou yon timoun.

Amelyore kominikasyon nan mitan manm fanmi yo.

Bati relasyon entèpèsonèl ak kanmarad ak granmoun.