Քվինսիի սոցիալական ծառայություններ

Որպեսզի լրացուցիչ միջոցներ ավելի լավ հասկանան, թե ինչպես կարելի է բացահայտել երեխաների չարաշահման կամ անտեսման նշանները, կամ երեխաները լավագույնս պաշտպանել սեռական բռնությունից, խնդրում ենք հաշվի առնել հետևյալ ռեսուրսները.