Quincy Коомдук Кызматтар

Балдарга карата зомбулуктун же кароосуз калгандыктын белгилерин кантип аныктоону же балдарды сексуалдык зомбулуктан мыкты коргоонун жолдорун жакшыраак түшүнүү үчүн кошумча ресурстар үчүн төмөнкү ресурстарды карап чыгууну сураныңыз: