Служење на потребите по училиште на децата Квинси повеќе од 30 години. Нашите девет локации на основно училиште се лиценцирани од Министерството за рано образование и грижа во Масачусетс. Нашите програми се насочени кон растење и постојано подобрување на квалитетот на програмата за најдобро задоволување на потребите на семејствата и децата на Квинси. Нашите локации можете да ги најдете на:

9

ДОЛ ELEMENTARYНИ ЛОКАЦИИ НА УЧИЛИШТЕ

470

ДЕЦА СЕ УСЛУГААТ секоја недела

55

КВАЛИФИКИРАНО &
ГРИНИ РАБОТНИЦИ

30 +

ГОДИНИ УСЛУГИ НА ЗАЕДНИЦАТА

ЦЕЛИТЕ НА ЦЦАРЕ СЕ:

Обезбедете безбедна, здрава животна средина.

Стимулирајте го потенцијалот на детето да расте физички, емоционално, културно, интелектуално и социјално.

Зголемете ја самосвеста, самодовербата и самодовербата на детето.

Подобрете ја комуникацијата меѓу членовите на семејството.

Изградете меѓучовечки односи со врсници и возрасни.