30 гаруй жилийн турш Квинси хүүхдүүдийн сургуулийн дараах хэрэгцээнд үйлчилдэг. Манай есөн бага сургуулийн байршилд Массачусетсийн Эрт боловсрол, асрамжийн газраас тусгай зөвшөөрөл олгодог. Манай хөтөлбөрүүд Квинси гэр бүл, хүүхдүүдийн хэрэгцээг бүрэн хангахын тулд хөтөлбөрийн чанарыг улам бүр сайжруулж, дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Та манай байршлыг дараах хаягаар олох боломжтой.

9

ELEMENTARY SCHOOL БАЙРШИЛ

470

ДОЛОО ХОНОГТ ХҮҮХДҮҮД ҮЙЛЧИЛНЭ

55

МЭРГЭЖЛИЙН &
Ажилчдыг халамжлах

30 +

ОЛОН НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ОНУУД

QCARE-ийн ЗОРИЛГО:

Аюулгүй, эрүүл орчиноор хангах.

Хүүхдийн бие бялдар, сэтгэл хөдлөл, соёл, оюун ухаан, нийгмийн хувьд өсч хөгжих боломжийг өдөөх.

Хүүхдийн өөрийгөө танин мэдэх, өөртөө итгэх итгэл, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх.

Гэр бүлийн гишүүдийн хоорондын харилцааг сайжруулах.

Үе тэнгийнхэн болон насанд хүрэгчидтэй харилцах харилцааг бий болгох.