Vrijwilliger of stagiair bij QCARE

  • QCARE maakt af en toe gebruik van vrijwilligers voor assistentie op programmalocaties, evenals stagiaires voor ondersteuning bij administratieve verantwoordelijkheden. Alle personen die vrijwilligerswerk willen doen bij QCARE moeten een Vrijwilligersaanvraag. Personen die geïnteresseerd zijn in een stagemogelijkheid, moeten een cv en een gedetailleerde e-mail indienen waarin de gewenste stagemogelijkheid / college-opdracht wordt vermeld. Na beoordeling van de aanvraag / e-mail, zal een QCARE-beheerder een interview afnemen en moet de kandidaat een succesvolle volledige BRC-check voltooien (inclusief de SORI / SORI- en FBI-vingerafdrukvereisten). Vrijwilligers moeten minimaal 15 jaar oud zijn EN minimaal een tweedejaars op de middelbare school zijn. Eenmaal geaccepteerd als vrijwilliger of stagiair van het programma, zal de kandidaat de QCARE Volunteer Orientation afronden met een programmabeheerder, die de verantwoordelijkheden van de vrijwilliger bij het programma zal benadrukken, evenals andere algemene training. Vrijwilligers die op locatie werken, staan ​​onder direct visueel toezicht van een gekwalificeerde QCARE-docent.
  • Als je een vrijwilligersaanvraag wilt ontvangen of een gewenste stagemogelijkheid wilt bespreken, stuur dan een e-mail [e-mail beveiligd]