Betjener etterskolebehovene til Quincy-barn i over 30 år. Våre ni barneskolesteder er lisensiert av Massachusetts Department of Early Education and Care. Våre programmer er fokusert på å vokse og kontinuerlig forbedre programkvaliteten for best å dekke behovene til familier og barn fra Quincy. Du finner våre lokasjoner på:

9

ELEMENTÆRE SKOLESTEDER

470

BARN SERVERES HVER UKE

55

KVALIFISERT &
PLEIE MEDARBEIDERE

30 +

ÅR MED TJENESTE TIL FELLESSKAPET

QCARE MÅL ER:

Gi et trygt, sunt miljø.

Stimulere barnets potensial til å vokse fysisk, følelsesmessig, kulturelt, intellektuelt og sosialt.

Øk barnets selvbevissthet, selvtillit og egenverd.

Forbedre kommunikasjonen mellom familiemedlemmer.

Bygg mellommenneskelige relasjoner med jevnaldrende og voksne.