Zaspokajanie potrzeb pozaszkolnych dzieci Quincy od ponad 30 lat. Dziewięć szkół podstawowych posiada licencje Departamentu Wczesnej Edukacji i Opieki stanu Massachusetts. Nasze programy koncentrują się na rosnącej i ciągłej poprawie jakości programów, aby jak najlepiej odpowiadały potrzebom rodzin i dzieci Quincy. Nasze lokalizacje można znaleźć pod adresem:

9

LOKALIZACJE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

470

DZIECI SERWOWANE CO TYDZIEŃ

55

WYKWALIFIKOWANY &
DBAŁOŚĆ O PRACOWNIKÓW

30 +

LAT SŁUŻBY WSPÓLNOTY

CELE QCARE TO:

Zapewnij bezpieczne i zdrowe środowisko.

Stymuluj potencjał dziecka do rozwoju fizycznego, emocjonalnego, kulturowego, intelektualnego i społecznego.

Zwiększ samoświadomość, pewność siebie i poczucie własnej wartości dziecka.

Popraw komunikację między członkami rodziny.

Buduj relacje interpersonalne z rówieśnikami i dorosłymi.