Slúži mimoškolským potrebám detí Quincy už viac ako 30 rokov. Našich deväť umiestnení na základných školách má licenciu od Massachusetts Department of Early Education and Care. Naše programy sú zamerané na rast a neustále zlepšovanie kvality programu, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám Quincyových rodín a detí. Naše pobočky nájdete na adrese:

9

POLOHA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

470

DETI KAŽDÝ TÝŽDEŇ PODÁVAJÚ

55

KVALIFIKOVANÉ &
STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

30 +

ROKY SLUŽIEB SPOLOČENSTVU

CIEĽMI SPOLOČNOSTI QCARE SÚ:

Poskytujte bezpečné a zdravé prostredie.

Stimulujte potenciál dieťaťa rásť fyzicky, emocionálne, kultúrne, intelektuálne a sociálne.

Zvyšujte sebauvedomenie, sebadôveru a sebahodnotu dieťaťa.

Zlepšiť komunikáciu medzi členmi rodiny.

Budujte medziľudské vzťahy s rovesníkmi a dospelými.