U adeegida baahida dugsiga kadib ee carruurta Quincy muddo ka badan 30 sano. Sagaalkeena goobood ee dugsiga hoose waxaa shati ka haysta Waaxda Waxbarashada Hore iyo Daryeelka ee Massachusetts. Barnaamijyadeennu waxay diiradda saareen koritaanka iyo si joogto ah u hagaajinta tayada barnaamijka si ugu wanaagsan ee loo daboolo baahiyaha qoysaska Quincy iyo carruurta. Waxaad ka heli kartaa goobahayaga:

9

Goobaha DUGSIGA HOOSE

470

CARRUURTA LOOGU ADEEGA TODOBAAD KASTA

55

U QALMAN &
SHAQAALAHA SHAQAALAHA

30 +

SANNADO ADEEG AH BULSHADA

Yoolalka QCARE WAA IN:

Bixi jawi nabdoon, caafimaad leh.

Ku dhiirrigeli awoodda cunugga inuu ku koro jir ahaan, shucuur ahaan, dhaqan ahaan, caqli ahaan iyo bulsho ahaanba.

Kordhi is-barashada ilmaha, kalsoonida, iyo is-qaddarinta.

Hagaajinta wada xiriirka xubnaha qoyska.

Dhis xiriirro ka dhexeeyo dadka dhexdooda ah asxaabtaada iyo dadka waaweyn.