Shërbimi i nevojave pas shkollës së fëmijëve Quincy për mbi 30 vjet. Nëntë vendet tona të shkollës fillore janë të licencuara nga Departamenti i Masaçusets i Edukimit dhe Kujdesit të Hershëm. Programet tona janë përqendruar në rritjen dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së programit për të përmbushur sa më mirë nevojat e familjeve dhe fëmijëve të Quincy. Vendndodhjet tona mund t’i gjeni në:

9

VENDNDODHJET E SHKOLLAVE T ELEMENTARY LARTA

470

F CHMIJT SH SERRBENIN ÇDO JAV

55

I KUALIFIKUAR &
KUJDESI PUNLOTARVE

30 +

VITET E SHERBIMIT TE KOMUNITETIT

Q GLLIMET E QCARE JAN TO:

Siguroni një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm.

Stimuloni potencialin e fëmijës për t’u rritur fizikisht, emocionalisht, kulturor, intelektual dhe shoqëror.

Rritni vetëdijen, vetëbesimin dhe vetëvlerësimin e fëmijës.

Përmirësoni komunikimin midis anëtarëve të familjes.

Ndërtoni marrëdhënie ndërpersonale me moshatarët dhe të rriturit.