Tjänar Quincy-barnens efterskolebehov i över 30 år. Våra nio platser i grundskolan är licensierade av Massachusetts Department of Early Education and Care. Våra program fokuserar på att växa och ständigt förbättra programkvaliteten för att bäst tillgodose behoven hos Quincy-familjer och barn. Du hittar våra platser på:

9

ELEMENTÄR SKOLPLATSER

470

BARN SERVERAS VARJE VECKA

55

KVALIFIERAD &
SKÖTSELSANSTÄLLDA

30 +

ÅR MED TJÄNSTER TILL GEMENSKAPEN

QCARE MÅL ÄR:

Ge en säker, hälsosam miljö.

Stimulera barnets potential att växa fysiskt, emotionellt, kulturellt, intellektuellt och socialt.

Öka barnets självmedvetenhet, självförtroende och självkänsla.

Förbättra kommunikationen mellan familjemedlemmar.

Bygg interpersonella relationer med kamrater och vuxna.