Ang paglilingkod sa mga pangangailangan sa paaralan pagkatapos ng mga bata na Quincy sa loob ng higit sa 30 taon. Ang aming siyam na lokasyon ng elementarya ay lisensyado ng Massachusetts Department of Early Education and Care. Ang aming mga programa ay nakatuon sa lumalaking at patuloy na pagpapabuti ng kalidad ng programa upang masugunan ang mga pangangailangan ng pamilya Quincy at mga bata. Mahahanap mo ang aming mga lokasyon sa:

9

LOKASYON SA ELEMENTARY NG PAARALAN

470

NAGLINGKOD ANG BATA sa bawat LINGGO

55

KWALIPIKADONG &
MAY TRABAHO SA PAG-AALAGA

30 +

TAON NG SERBISYO SA KOMUNIDAD

Ang Mga Layunin ng QCARE AY SA:

Magbigay ng isang ligtas, malusog na kapaligiran.

Pasiglahin ang potensyal ng bata na lumago ng pisikal, emosyonal, kultura, intelektwal at sosyal.

Palakihin ang kamalayan sa sarili, kumpiyansa, at pagpapahalaga sa sarili ng isang bata.

Pagbutihin ang komunikasyon sa mga miyembro ng pamilya.

Bumuo ng mga interpersonal na relasyon sa mga kapantay at matatanda.