Phục vụ nhu cầu sau giờ học của trẻ em Quincy trong hơn 30 năm. Chín địa điểm trường tiểu học của chúng tôi được cấp phép bởi Bộ Giáo dục Sớm và Chăm sóc Massachusetts. Các chương trình của chúng tôi tập trung vào việc phát triển và không ngừng nâng cao chất lượng chương trình để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các gia đình và trẻ em Quincy. Bạn có thể tìm thấy các địa điểm của chúng tôi tại:

9

ĐỊA ĐIỂM TRƯỜNG TIỂU HỌC

470

TRẺ EM ĐƯỢC PHỤC VỤ MỖI TUẦN

55

ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ &
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC

30 +

NĂM PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

MỤC TIÊU CỦA QCARE LÀ:

Cung cấp một môi trường an toàn, lành mạnh.

Kích thích tiềm năng của trẻ để phát triển về thể chất, tình cảm, văn hóa, trí tuệ và xã hội.

Nâng cao nhận thức về bản thân, sự tự tin và giá trị bản thân của trẻ.

Cải thiện giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình.

Xây dựng mối quan hệ giữa các cá nhân với đồng nghiệp và người lớn.