Ukukhonza iimfuno zasemva kwesikolo zabantwana bakaQuincy ngaphezulu kweminyaka engama-30. Iindawo zethu ezisithoba zesikolo samabanga aphantsi zinikwe iphepha-mvume liSebe leMfundo laseMassachusetts kunye noKhathalelo. Iinkqubo zethu zijolise ekukhuleni nasekuqhubekeni ukuphucula umgangatho weprogram yokuhlangabezana neemfuno zeentsapho zeQuincy kunye nabantwana. Unokufumana iindawo zethu apha:

9

IINDAWO ZESIKOLO ESISEMANZINI

470

ABANTWANA BABESEBENZELA IVEKI NGANYE

55

UQINISEKILEYO
ABASEBENZI ABANYANZELAYO

30 +

IMINYAKA YENKONZO KULUNTU

IINJONGO ZE-QCARE ZI:

Ukubonelela ngendawo ekhuselekileyo nenempilo.

Khuthaza amandla omntwana okukhula emzimbeni, ngokweemvakalelo, ngokwenkcubeko, ngokwasengqondweni nangokwasentlalweni.

Yandisa ukuzazi komntwana, ukuzithemba, kunye nokuzixabisa.

Ukuphucula unxibelelwano phakathi kwamalungu osapho.

Yakha ubudlelwane phakathi koontanga nabantu abadala.