Ukukhonza izidingo zangemva kwesikole zezingane zikaQuincy iminyaka engaphezu kwengu-30. Izindawo zethu eziyisishiyagalolunye zamabanga aphansi zinikezwe ilayisense nguMnyango Wezemfundo Nokunakekelwa KwaseMassachusetts eMassachusetts. Izinhlelo zethu zigxile ekukhuleni nasekuthuthukiseni njalo ikhwalithi yohlelo ukuhlangabezana kangcono nezidingo zemindeni nezingane zakwaQuincy. Ungathola izindawo zethu ku:

9

IZINDAWO ZESIKOLO ESISEMANZINI

470

IZINGANE ZAKHONZA IVIKI NGALINYE

55

KUFANELEKILE &
ABASEBENZI ABANAKEKELAYO

30 +

IMINYAKA YOKUSEBENZELA UMPHAKATHI

IZINHLOSO ZE-QCARE UKUTHI:

Nikeza indawo ephephile nenempilo.

Khuthaza amandla engane okukhula ngokomzimba, ngokomzwelo, ngokwamasiko, ngokwengqondo nangokwenhlalo.

Khulisa ukuzazi kwengane, ukuzethemba, nokuzihlonipha kwayo.

Thuthukisa ukuxhumana phakathi kwamalungu omndeni.

Yakha ubudlelwano phakathi kontanga nabantu abadala.