Ag freastal ar riachtanais iarscoile leanaí Quincy le breis agus 30 bliain. Tá ár naoi suíomh bunscoile ceadúnaithe ag Roinn Luathoideachais agus Cúraim Massachusetts. Tá ár gcláir dírithe ar cháilíocht na gclár a fhás agus a fheabhsú i gcónaí chun freastal ar riachtanais theaghlaigh agus leanaí Quincy. Is féidir leat ár láithreacha a fháil ag:

9

LÁITHREÁIN SCOILE ELEMENTARY

470

SEACHTAIN LEANAÍ GACH SEACHTAIN

55

CÁILÍOCHTA &
FOSTAÍOCHTAÍ CÚRAM

30 +

BLIAIN SEIRBHÍSE DON PHOBAL

TÁ SPRIOCANNA QCARE CHUN:

Timpeallacht shábháilte, shláintiúil a sholáthar.

Spreag acmhainn an linbh fás go fisiciúil, go mothúchánach, go cultúrtha, go hintleachtúil agus go sóisialta.

Féinfheasacht, muinín agus féinfhiúchas an linbh a mhéadú.

Cumarsáid i measc bhaill an teaghlaigh a fheabhsú.

Caidrimh idirphearsanta a thógáil le piaraí agus le daoine fásta.